Kungl Krigsvetenskapsakademiens ledamöter inbjuds till årets höstsymposium onsdagen den 25 oktober kl 1600-2045 hos Saab, Olof Palmes gata 17, Stockholm.

Temat är:

”Avreglingszoner och IAMD – draglok i utvecklingen av gemensamma multinationella operationer”

 

Symposiet hålls på engelska och inbjudan och program återfinns här.

Anmälan kan göras här. Antalet platser är begränsat till 40 och sista dag för anmälan är 2023-10-20.

Då Saabs lokaler är skyddsobjekt måste personnummer anges i anmälan. Symposiet är enbart öppet för ledamöter.