Hot mot försörjningssäkerheten

 
Torsdagen den 19 november 2015 kl. 09.00–12.30
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.

Program

09.00 Välkomstord av huvudprojektledaren KV21, ledamoten Frank Rosenius
 
09.05 Inledning av delprojektledaren ”Icke-militära hot”, ledamoten Lars Nylén
 
09.10 Kan kranar strypas?
”IT-beroende och sårbarhet i det moderna samhället”, forskare Ulrik Franke, SICS
”Försörjningsfrågan som diplomatiskt medel”, ambassadör Ingolf Kiesow
”Sårbarheten i varuflödet”, generaldirektör Therese Mattsson
 
10.10 KAFFEPAUS
 
10.30 Panelsamtal om vårt beroende av tillförsel av förnödenheter?
”Sveriges skafferi”, f. landshövding Sven Lindgren, Civilförsvarsförbundet
”Hot inom elförsörjningen”, seniorkonsult Veikko Kekki
”Sjöfartsberoendet och den globala marknaden”, VD Pia Berglund, Svensk Sjöfart
”Drivmedelsförsörjning” försäljningschef Nils-Erik Berg, Preem
”Försörjningssäkerhet?”, senior rådgivare Hans Spets, Energimyndigheten
”Försörjningstrygghet”, sakkunnig Therese Frisell, Livsmedelsverket
 
11.55 Kan vi få hjälp av andra?
”Solidaritet och samarbete ur ett Nato-perspektiv”, generalmajor Karl Engelbrektson
 
12.15 Diskussion och avslutning: Vad behöver göras?

 

Anmälan om deltagande krävs och sker här »