Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till seminarium

”Hot mot försörjningssäkerheten”

 
Torsdagen den 19 november 2015 kl. 09.00–12.30
i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

 
Inom ramen för akademiens projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” redovisar och diskuterar delprojektet 2 (icke-militära hot) väsentliga faktorer och områden som är av avgörande betydelse för Sveriges försörjning under en högkonflikt/krig.

Seminariet kommer att spelas in och läggas ut på akademiens hemsida i efterhand.

Anmälan krävs och görs via länk nedan.

Program »
Anmälan »

Varmt välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare