Kungl Krigsvetenskapsakademien i samverkan med Försvarshögskolan inbjuder till Höstsymposium

”Morgondagens teknik – hur påverkar den vår förmåga?”

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 09.00 – 12.30 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Inom ramen för akademiens projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” redovisar och diskuterar delprojektet 3 (teknisk utveckling) ett antal nya teknologier och deras såväl befintliga som framtida tillämpningar i plattformar och vapensystem. Projektet diskuterar också teknikutvecklingens påverkan på samhället, vår vardag och bedömda effekter avseende risk och sårbarhet. 

Anmälan krävs och sker här »

Varmt välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare


PROGRAM

Höstsymposium 22 okt 2015

 

09.00 Välkomstord av huvudprojektledaren KV21, ledamoten Frank Rosenius

09.05

Inledning, bakgrund, agenda, projektledaren för delprojektet
”Teknisk utveckling”, ledamoten Mats Olofsson

09.15

Beskrivning av teknologier och deras tillämpningar – de som finns idag och de som förväntas på 10-20 års sikt
Beskrivningen delas i tre delar: Markarenan, Sjö- och Luftarenorna samt Cyberområdet.
Ledamöterna Lennart Axelsson och Sven Christer Nilsson samt Evorn Mårtensson

10.00

5G – teknik och vision samt dess förväntade påverkan på civil och militär förmåga
Ulf Wahlberg, Ericsson

10.30 Mingelkaffe

10.50 Intelligent kartdata” som alternativ till GPS för navigering mm
Magnus Brege, Vricon

11.20

Teknikutvecklingens effekt på krigföringen – funderingar och farhågor. Teknik och asymmetrisk krigföring. Vad kan Sverige göra för att agera och försvara/skydda sig?
Ledamöterna Lennart Axelsson, Sven Christer Nilsson och Martin Rantzer

12.00

Slutdiskussion och frågestund, ledamoten Mats Olofsson

12.25 Avslutning av huvudprojektledaren, ledamoten Frank Rosenius