Höstens akademisammankomster ställs in. Anledningen är rådande pandemi och de restriktioner som utfärdats av Folkhälsomyndigheten. Även om restriktionerna kommer att lättas under hösten bör vi ändå av försiktighetsskäl undvika större samlingar mot bakgrund av ledamöternas höga snittålder vid våra sammankomster.

Istället kommer projektet SES att genomföra föreläsningar/seminarier online över vår hemsida vid samma tidpunkt som planerats för sammankomsterna. Vid dessa tillfällen kommer också planerade anföranden av nya ledamöter att genomföras. Dessa aktiviteter kommer att äga rum den

16 september kl 16.00–18.45
7 oktober kl 16.00–18.45
22 oktober kl 09.00–13.00
9 december kl 16.00–18.45

 

Inbjudan med länkar kommer att skickas med e-post till ledamöterna samt läggas upp på akademiens hemsida ca två veckor före aktuell tidpunkt.

I oktober ska akademien ta ställning till verksamhet och ekonomi för nästa år samt välja revisorer. Dessa beslut kommer att tas per capsulam på samma sätt som skedde vid förra beslutstillfället i maj, dvs via e-post/brev.

Även årets högtidssammankomst, 11 alt. 12 november, kommer inte att genomföras fysiskt, utan istället genomföras virtuellt enligt senare direktiv. Den efterföljande högtidsmiddagen ställs in.

Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare