Akademiens projekt SES avgav sin slutrapport ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska Perspektiv” (SES) den 31 maj vid ett evenemang i Wallenbergsalen på Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien i närvaro, som inledningstalare, av Försvarsministern statsrådet, Peter Hultqvist, Försvarsutskottets ordförande, riksdagsman Pål Jonsson, tillika ledamot av akademien, och överbefälhavaren, general Micael Bydén, även denne ledamot av akademien.

Evenemanget inleddes med ett välkomnande av förutvarande styresmannen Sverker Göranson som varit ordförande i projektets styrgrupp. Moderator var ledamoten Robert Egnell. Därefter talade Peter Hultqvist, Pål Jonsson och Micael Bydén, vilket följdes av frågor. Efter en kort paus redovisades själva slutrapporten med utgångspunkt i de tre forskningsfrågor som projektet kretsat kring samt cyberområdet; forskningsfråga 1 Säkerhetspolitik, forskningsfråga 2 Militärt försvar och beredskap samt forskningsfråga 3 Civilt försvar och där också cyberområdet togs upp.

Redovisningarna skedde i samtalsform mellan ledamöterna Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin (fråga 1), Anders Carell och Gunnar Magnusson (fråga 2) och Björn Körlof och Johan Wiktorin (fråga 3 och cyber). Följde så en avslutande frågestund om ca 30 minuter. Evenemanget avslutades av Sverker Göranson.

SES slutrapport 220531 i pdf-format finns att hämta här. Den kommer att ligga till grund som tryckunderlag för den bok som beräknas komma ut runt Midsommar.