På onsdagseftermiddagen verkar det ha hänt någonting allvarligt som vi vanliga inte vet om. Regeringspartierna hade under tisdagen presenterat sitt valmanifest, med ökning av försvarsanslaget (s. 125-126).

Det var dock inte ryska övningsanfall mot Sverige som fick partiledarna att redan igår ändra sig och tillföra ytterligare 300 MSEK till Försvarsmakten i en debattartikel i DN, utan Socialdemokraternas presentation av sitt valmanifest (här den s.k reformtabellen).

En sak som definitivt har förändrats de senaste decennierna är undermineringen av den seriositet som förr fanns kring försvars- och säkerhetspolitiken. I denna mellanvalsperiod och valrörelse har ett negativt genombrott skett och frågan är nu reducerad till valtaktik med svensk säkerhet bland fyndföremålen i någon slags auktion. Det är billigt, det är oansvarigt och det är framförallt riskfyllt.

Politiken står handfallna inför omvärldsutvecklingen och kan inte förmå sig att ta beslut om reella förstärkningar som måste göras. Istället ägnar man sig åt att framställa blygsamma utgiftsökningar som helt omvälvande. Man förtiger också att vi fortfarande talar om 2009-försvaret, det som inte utformades för att hantera reellt ökade spänningar i Östersjön och kring Arktis.

För att ge läsarna ett underlag att reflektera kring kommer här en sammanställning som utgår från det senaste utspelet.

Bild1

Här har jag alltså adderat valmanifestet med debattartikeln för att få fram relativa skillnader mot planen för FM budget före Ukraina. Som den räknekunnige ser, så är förstärkningen totalt c:a 3,5 % i nivå 2018 jämfört med FM anslag på nästan 42 GSEK/år. Det motsvarar inte på något sätt trumvirvlarna som användes vid presentationerna av förslagen.

Vid presskonferensen i Harpsund för några veckor sedan, så annonserade finansministern att Försvarsmakten skulle undantas för den tidigare annonserade extra effektiviseringen i stasförvaltningen, så de c:a 100 MSEK årligen har jag tagit bort. Däremot ligger besparingen på 500 MSEK vid det internationella anslaget kvar i tabellen för ordningens skull.

Däremot har jag inte lagt urgröpningen av inflationen av tillförda pengar. Vid den urprungliga presentationen i våras gjorde man stort nummer av att pengarna var inflationsskyddade, men glömde bort en fotnot som sa att pengarna skyddas från det år de tillfördes. Jag har tidigare gjort en uträkning på detta, men inser att det blir för mycket turer och har valt att inte redovisa hur detta skulle se ut vid 2 % inflation.

För perioden bort mot 2024, så vill jag påminna om att finansieringen inte är angiven och att de annonserade anskaffningarna av 10 Gripen E, en ubåt och nytt luftvärn m.m också ska betalas. Jag uppskattar denna kostnad konservativt till minst 1500 MSEK/år. Det strukturella underskottet kommer alltså att späs igen.

För det stora problemet vid sidan av det upptornande ryska hotet är underfinansieringen av försvaret. För 2009-försvaret har ju myndigheterna FOI, Riksrevisionen och Försvarsmakten anmält under flera år att det finns ett strukturellt underskott som uppgår till 1,5-2 GSEK/år för personalförsörjningen och 3-5 GSEK/år för materielförsörjningen när insatsorganisationen är utbyggd. Jag använder här det tidigare riktvärdet vid 2019 och använder där konservativt den nedre summan. Som tumregel kan du använda 4500 MSEK årligen i underskott. Att jämföra med förstärkningen på 1444 MSEK 2018.

När man lägger dessa siffror jämte varandra uppstår frågan vilket förtroende regeringen egentligen har för myndighetscheferna i fråga. Deras beräkningar tar man i alla fall uppenbarligen ingen hänsyn till. Helt klart för mig är att försvaret inte förstärks, utan fortsätter kräftgången med ackumulerat underskott. 2009-försvaret kommer aldrig att bli byggt.

Det som behövs är en mental positionsförflyttning från nuvarande läge genom att erkänna att framtiden ser ut att gå mot ökade spänningar i närområdet, att det kräver en helt annan organisation och att den i sin tur kostar pengar.

En utgångspunkt för detta är att ifrågasätta de bägge regeringsalternativens beräkningar i försvarsekonomin och deras ständiga felbedömningar av omvärlden.

Bild1

Bevare oss för Tödde och Mödde när vi lämnar 2009-försvaret vid återvinningsstationen.