Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter

Under 2022 kommer inga bedömningar av tävlingsskrifter göras.