Bloggkollegorna Wiseman och Skipper analyserade i natt (!) Försvarsmaktens justerade retorik på ett förtjänstfullt sätt.

För oss som är intresserade av försvars- och säkerhetspolitik är Almedalen en höjdare med seminarier och nyheter. Vid sidan av SVT:s nyhet om socialdemokraternas ja till NATO:s snabbinsatsstyrka, så hade DN en artikel om hemvärnsbataljonen på Gotland i morse.

Hemvärnet övar i reportaget någon form av scenarie med ett fartyg som kommer till ön med människor som söker asyl. I just denna övning är det inte militärmaktens våldsutövande som står i centrum, utan mera organisations- och improvationsförmåga. Chefen för Gotlandsgruppen, den omtyckte överstelöjtnanten Hans Håkansson (en av hjältarna vid Caglavica 2004), jämför Gotlands situation med Tchad när det kommer till infrastruktur för militära operationer. Allt måste tas med. Här finns ingen förhandslagring utom ett dussintal stridsvagnar som det just nu inte finns förutsättningar att öva med.

Hemvärnsbataljonen, som tydligen räknar 454 medlemmar just nu, ska skapa förutsättningar för trupper från fastlandet att genomföra operationer här på ön. Hur dessa trupper ska transporteras över med mängder av materiel i händelse av en hotande konflikt i närområdet är oklart just nu. Först kring 2020 finns det ubåtsjakthelikoptrar, vilket innebär att det är en betydande risktagning att genomföra en överskeppning utan dessa i en sådan situation. Dessutom ska ju sedan hela ubåtsjaktsystemet med ytstridsfartyg och ubåtar, helikoptrar och minförband samövas innan ett sjöfartsskydd finns värt namnet.

Det som emellertid bekymrar överstelöjtnanten Håkansson mest är den tröga rekryteringen till förbandet. En uppfattning vi hört tidigare när det gäller så kallade utmaningar inom personalförsörjningens andra komponenter, vare sig det är officersrekrytering eller anställda soldater och sjömän.

Problemet för etablissemanget med dagens artikel är att den inte är filtrerad och att Hans Håkansson dessutom är en av de officerare som alltid försöker se just halvfulla glas. Så här verkar de halvfulla glasen se ut, när det gäller vår försvarsförmåga i utgångsläget på Gotland just nu.

Därmed lämnar jag ordet från studion till PR-avdelningarna.

……….

DN