av Magnus Sjöland

Foto: Shutterstock.com

Hackerdrönare utgör ett tilltagande problem. Foto: Shutterstock.com

U S Department of Homeland Security har gått ut med en varning för hackerdrönare, därför tänkte jag också göra det så att du blir medveten om hotet och vad det innebär. Jag vet inte om det finns något svenskt ord för dessa drönare och översatte det amerikanska Danger drone, med hackerdrönare.

Det största hindret för hackers som vill komma åt isolerade och mycket säkra nätverk, är ofta staket, murar och andra former av fysiska hinder. Om en hacker står utanför ett skyddsobjekt med en dator bli denne snabbt misstänkt och i vissa fall åtalad och satt i fängelse. Vi talar i detta fall om kärnkraftverk, hamnar, gruvor, militära anläggningar och andra anläggningar där det kan finnas intresse för spionage eller sabotage.

Nu finns speciellt utrustade hackerdrönare att köpa på nätet för ca 5 000 kronor, speciellt utvecklade för att bryta sig in i datorer och nätverk. Dessa är utrustade med de vanligaste programvarorna för hackers, dator och antenner. Dessa drönare kan nu, utan att någon uppmärksammar dem, cirkla utanför skyddsobjekten och ställa till stor skada.

Jag har hört rykten om attentat, utan att ha fått dessa verifierade. Men jag kan nämna några möjliga scenarier:

  • Vid tankning av fartyg så stängs inte tillförseln av bränsle av till fartyget, utan hamnen blir full av bränsle som sedan antänds.
  • Containerfartyg som lastar av containrar med obemannade automatiska kranar, styrs om så att containrar lastas av i fel ordning så att antingen fartyget bryts itu eller välter runt.
  • En gruva med automatiska obemannade fordon, där fordonen körs över kanten och förstörs.
  • Känslig information i hemliga nätverk kan avlyssnas.
  • Drönare används för att hitta säkerhetsluckor.
  • FBI har gått ut och varnat för att kriminella använder drönare i ökande omfattning för att förbereda brott genom att kartlägga både polisens arbete och hitta mål att attackera.

Listan kan göras lång, detta är exempel så att du skall förstå hotet bättre.

Dessa attacker är ofta svåra att utföra utan att bli sedd, men med hackerdrönare finns nu en ny möjlighet att med minskad risk för upptäckt utföra olika operationer. De billigaste drönarna kan hanteras på avstånd upp till 2 km, med extrautrustning i form av GPS, kan operatören sitta ännu längre bort.

Nu vet du om hotet och har därför större möjlighet att upptäcka och avvärja det.

 
Författaren är VD och ledamot av KKrVA.

Mer av samma skribent