H. M. Konungen anländer till seminariet i Sparresalen Foto: Försvarsmakten/Carolina Lorentzson

H. M. Konungens 50 år på tronen högtidlighölls den 16 november i Karlskrona av Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Örlogsmannasällskapet

KKrVA och KÖMS genomförde tillsammans ett seminarium i Karlskrona den 16 november för att högtidlighålla H M Konungens 50 år på tronen. Vid besöket i Karlskrona deltog även Prins Carl Philip. Värdar var KKrVA styresman, förre talmannen Björn von Sydow och KÖMS ordförande, konteramiral Odd Werin.

Det mycket uppskattade seminariet, som berörde Sveriges aktuella säkerhets- och försvarspolitiska läge och vår stundande Nato-anslutning, modererades av Anna Wieslander, generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen. Föredragshållarna var general Sverker Göranson, kommendör Per Edling, före detta. generaldirektören Björn Körlof, generalmajor Mats Helgesson och fil dr Katarina Engberg.

Efter seminariet serverades jubileumslunchen på den anrika Sjöofficersmässen.

Eftermiddagen inleddes med ett besök i KÖMS bibliotek, där flera unika objekt ur samlingen förevisades för Konungen och Prinsen.

Som avslutning på dagen gjordes ett besök på Saabs Karlskronavarvet, där gästerna fick en skymt av den nya ubåten i Blekingeklassen och insikt i framtidens ytfartygskonstruktioner.

Denna seminariedag planerades och genomfördes under ledning av KKrVA Ständige sekreterare Björn Anderson och P A Emilson från KÖMS.

Författaren är tidigare koncernchef för Ericsson. Han är ledamot av KKrVA.