Ett samarbetsprojekt mellan Allmänna Försvarsföreningen(AFF), Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) och Försvarsutbildarna i samarbete med Mötesplats Samhällssäkerhet inbjuder till Frukostseminarium

”Hotet mot Sverige”

29 november kl. 0800-0900
Kistamässan, konferensrum E 8

Hur utvecklas omvärlden?
Stefan Ring tidigare generalsekreterare AFF, ledamot i KKrVA

Det grå kriget?
Lars Nylén, tidigare rikskriminalchef, ledamot i KKrVA

Kan vi skydda vår befolkning?
Bo Richard Lundgren, tidigare chef för institutet för högre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan, ledamot i KKrVA

Frågestund, diskussion
Moderator: Minou Sadeghpour, styrelseledamot AFF

Anmälan krävs och sker här » http://www.trippus.net/samsäk17/ForsvarsForum

Kaffe och fralla serveras

I samband med detta frukostseminarie arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet. Se program och anmäl dig till konferensen via www.samhallssakerhet.se

Välkomna
Ingemar Wahlberg
Ordförande AFF