En positiv utvecklingstrend för fred och säkerhet i världen har brutits. Nuläget kan enklast beskrivas som att det internationella fredsarbetet verkar i uppförsbacke. Två experter, akademiledamoten, ambassadör  Michael Sahlin och tidigare ställföreträdande generaldirektören för Folke Bernadotteakademin, Jonas Alberoth ger en initierad analys av situationen. Klicka på den här länken för att komma till Geopdden och där lyssna på deras samtal.