Vi sammankomsten den 15 maj beslöt Kungl Krigsvetenskapsakademien att kalla två norrmän som ledamöter i akademien . De är Norges förre försvarschef, general Sverre Diesen och tidigare chefen för Norges forskningsinstitut, professor Rolf Tamnes.

Sverre DiesenSverre Diesen har kallats till avdelningen för Lantkrigsvetenskap (avdelning I). Han är general och var Norges försvarschef åren 2005-2009, varefter han gick i ålderspension. Han är utbildad civilingenjör vid Norges Tekniska Högskola (byggnadsingenjörsavdelningen 1979) och har förutom Krigsskolan genomgått Haerens Stabsskole samt den brittiska arméns Staff College. Han är född 1949.

Rolf TamnesRolf Tamnes har kallats till avdelningen för Säkerhetspolitisk vetenskap (avdelning VI). Han är professor och var till för en tid sedan direktör för Institutt For Forsvarsstudier (IFS) i Norge. En befattning som han innehatt sedan 1996. Han doktorerade 1991 och har varit professor i historia vid Oslo universitet 1995-2010. Tamnes har skrivit och varit redaktör för en lång rad av publikationer rörande norsk utrikes- och försvarspolitik. Han är född 1951.