Försvarsberedningens ordförande, Cecilia Widegren (m), avslutade nyss pressträffen kring beredningens rapport Vägval i en globaliserad värld. De stora dragen i beredningens slutsatser är att osäkerheten har ökat, att Sverige bör fördjupa det nordiska-(baltiska) samarbetet och att säkerhetspolitiken fortsatt ska vila på solidaritetsförklaringens grund.

Ledamoten Johan Wiktorin kommer att kommentera Försvarsberedningens rapport på Folk och Försvars seminarium på tisdag, där han deltar tillsammans med Annika Nordgren Christensen (också ledamot) och Josefine Karlsson från IKFF. Hans kommentarer och bilder kommer att läggas ut i samband med detta evenemang.