I dag publicerar Svd en artikel som är en uppföljning på den rapport om försvarsekonomin som FOI nyligen gav ut. SvD reder på ett utomordentligt sätt ut det komplexa fenomenet Försvarsprisindex (FPI) och intervjuar rapporterna huvudförfattare, Peter Nordlund.

Artikeln är ingen uppbygglig läsning för partistrategerna, allra minst i regeringspartierna. De utlovade satsningarna visar sig bli minus istället för plus. Nästa år skulle försvaret få 380 MSEK mer hette det, men resultatet blir 320 MSEK mindre enligt FOI:s beräkningar.

Vid den svåraste europeiska krisen sedan 1968 är det tydligen viktigare att fullfölja nyinförda (2012) kamerala manövrar i form av försämrat index än att öka försvarsförmågan.

Den försämrade kompensationen för prisökningar på försvarsområdet ska läggas till den uträkning som jag gjorde för drygt två månader sedan. Om vi prolongerar de 700 MSEK som FOI använder för 2015, så kommer Försvarsmakten fortfarande 2018 ha lägre anslag än idag. Retoriken är att anslaget kommer att vara 1140 MSEK högre 2018 än idag, men i själva verket blir det minus 257 MSEK istället.

Detta beror på att den politiska ledningen också vill rationalisera extra i statsförvaltningen, inflationsskydda pengarna från när de tillförs samt omfördela pengar från ett anslag till ett annat hos FM och kalla det för en nettoförstärkning.

Orwell hade varit grön av avund.