Folk och Försvars Rikskonferens 2024 äger rum den 7-9 januari.

Det övergripande temat för Rikskonferensen 2024 är centrerat kring svensk försvars- och säkerhetspolitisk identitet och vision. Genom Rikskonferensen 2024 vill vi understryka att både det militära och civila försvaret är grundpelarna för vår gemensamma säkerhet. Deras förenade utveckling och tillväxt är brådskande och en angelägenhet för hela folket.

Läs mer på Folk och Försvars hemsida.

Det kommer att vara möjligt att följa konferensen på Folk och Försvars youtubekanal.