Videoupptagning från seminariets första dag, onsdag 11 april »

Se programmet för ytterligare information om innehåll och deltagare.