Videoupptagning från seminariets andra dag, torsdag 12 april »

Se programmet för ytterligare information om innehåll och deltagare.