Inom ramen för akademiens projekt ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i 21. århundradet (KV21)” arrangeras ett i hög grad aktuellt seminarium om destabiliseringshot och psykologiskt försvar.  

 

Kungliga Krigsvetenskapsakademien inbjuder till seminarium

”Ett modernt psykologiskt försvar”

 
Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 08.30–12.00
i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

I den nyligen träffade försvarsöverenskommelsen betonas vikten av att ”Sverige ska kunna identifiera och möta påverkanskampanjer och neutralisera propagandakampanjer.”

Under seminariet kommer följande områden att belysas:

  • Grunder för rysk psykologisk krigföring.
  • Det moderna propagandakrigets olika former.
  • Svensk media, public service, sociala medier och påverkanskampanjer.
  • Ett modernt psykologiskt försvar.

Programmet kommer att sammanhållas av ledamoten i avdelning V, Björn Körlof, f.d. generaldirektör för Styrelsen för psykologiskt försvar.

Anmälan krävs och görs via länk nedan.

Program »
Anmälan »

Varmt välkomna!

Mikael Odenberg
Styresman