The project, with seven cooperating and overlapping areas of study, is approaching the publication of its pilot study in early 2024. It will focus on key trends of vital importance for Swedish security, notably Ukraine, the Middle East, and the upcoming elections in the United States.

Against this background, the leaders of each project outline the plans for their work during the coming year(s). The pilot study will be available as a PDF document online in Swedish and very soon in English.

Lars-Erik Lundin

Project Chair

 

Projektet, med sju samverkande och överlappande studieomrÄden, nÀrmar sig publiceringen av sin pilotstudie i början av 2024. Det kommer att fokusera pÄ nyckeltrender av avgörande betydelse för svensk sÀkerhet, sÀrskilt Ukraina, Mellanöstern och det kommande valet i Förenta staterna.

Mot denna bakgrund skisserar ledarna för varje arbetsomrÄde planerna för sitt arbete under de kommande Ären. Pilotstudien kommer att finnas tillgÀnglig som PDF-dokument online pÄ svenska och snart pÄ engelska.

Lars-Erik Lundin

Projektledare