Håller värderingsförändringarna i EU:s medlemsstater på att hota sammanhållningen i unionen? Värderingar i ett demokratiskt samhälle som vårt handlar om ett växelspel mellan den enskilde medborgaren och samhällsorganisationen och dess ledare. Det pågår ju också ett ständigt växelspel mellan medlemsstaterna och deras organisation, EU. De värderingar som genomsyrade det kommunistiska systemet har lämnat spår i flera öst- och centraleuropeiska länder, och det märks kanske främst i Polen och Ungern. Kan då dessa nationers numera ständigt avvikande värderingar hota hela unionens framtid? Håller EU för det ideologiska trycket?

Antologin synar bland annat just Polens och Ungerns ”marsch mot avgrunden”, som författaren uttrycker det, och visar på rättsstatens principer som en förutsättning för fred och säkerhet. Ryska cyberoperationer, som slår in i EU:s ideologiska struktur, har de förändrat de liberala demokratiska principer som ju genomsyrat Västeuropa i modern tid?

Kommer EU:s institutioner att hålla för det starka politiska trycket? Det är kärnfrågan i den här skriften, vars författare är prof em Kristian Gerner, f d bitr generalsekreteraren i FN Hans Corell, fil dr Carolina Vendil-Pallin, prof Magnus Jerneck och prof Rutger Lindahl samt f d generaldirektören Björn Körlof, som också ansvarat för projektet.

Förordet är skrivet av f d statsrådet och talmannen, fil dr Björn von Sydow. Antologin ingår i redovisningen av Krigsvetenskapsakademiens projekt SES – Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv.