Datum Klockan Programpunkt Programledare studioalternativ Ant
16 sept 16.00 Inträdesanförande Bruce Acker avd III Michael Sahlin Dag Hartelius och Svein Efjestad har flyttats till 2021 mht osäkerhet rörande resor.
16.45 Inträdesanförande Kristina Bergendal avd VI
17.30–18.30 SES-föredrag Dp Säk ansvarig.
7 okt 16.00 Inträdesanförande Anna Wieslander avd VI Göran Pettersson
16.45 Inträdesanförande Carl Bergquist avd III
17.30–18.30 SES-föredrag Dp Luft ansvarig.
Val av revisorer, beslut om vht 2021 m m Per capsulam om sammankomsten sker i studio
22 okt 09.00 Inträdesanförande Lars Burström avd IV Styresman
09.45 Inträdesanförande Fredrik Ståhlberg avd I
10.30–11.30 SES-föredrag Dp Cyber ansvarig.
11 nov 16.00–18.00 Högtidssammankomst Styresman Inträden och utdelning av belöningar vid senare tillfälle.
9 dec 16.00 Inträdesanförande Rickard Knutsson avd V Marie Hafström
16.45 Inträdesanförande Annika Brändström avd V
17.30–18.30 SES-föredrag Dp Civil ansvarig.