Datum Avser Programpunkter
22 april Akademi­samman­komst
INSTÄLLD
Avdelning VI ansvarig Inträdes­anförande: Kristina Bergendal Inträdes­anförande: Anna Wieslander Föredrag: avd VI (SES)
13 maj Akademi­samman­komst med vårbuffé Avdelning IV ansvarig Inträdes­anförande: Lars Burström Föredrag: avd IV (SES) ÅR, inval, val av funktionärer mm
16 septem­ber Akademi­samman­komst Avdelning VI ansvarig Inträdes­anförande: Dag Hartelius Inträdes­anförande: Svein Efjestad Föredrag: avd VI (SES)
7 okto­ber Akademi­samman­komst Avdelning III ansvarig Inträdes­anförande: Carl Bergquist Inträdes­anförande: Bruce Acker Föredrag: avd (SES) Verksamhet och budget 2020, val revisor
22 okto­ber Höst­symposium Arrangeras av avd II (SES)
11 novem­ber Högtids­samman­komst med högtids­middag Äger rum i gamla Börshuset och på Karlbergs slott Högtidstalare: ÖB
9 decem­ber (ej bokad) Akademi­samman­komst Avdelning V ansvarig Inträdes­anförande: Rickard Knutsson Inträdes­anförande: Annika Brändström Föredrag: avd V (SES)