Den 25 februari 2022, dagen efter Rysslands invasion av Ukraina, samlades ett antal personer i näringslivet med ansvar och erfarenhet avseende cyberfrågor.  Närvarande var Generalmajor Stefan Kristiansson, tidigare chef för den Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten, Håkan Buskhe, tidigare VD SAAB och chef för Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA’s) arbetsgrupp för Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft, samt Lars-Johan Jarnheimer, ordförande i TeliaSonera jämte ytterligare ett tjugotal personer. De tre omnämnda pekade på behovet av praktiska råd; vad kan och bör alla veta och göra; före, under och efter ett cyberangrepp, på alla nivåer i ett företag, organisation eller förvaltning. Resultatet av mötet den 25 februari är denna skrift med instruktioner för olika personalkategorier före, under och efter en attack, som undertecknad satt, redigerat och som utvecklats av Sveriges absoluta proffs.

Före en cyberattack Pågående cyberattack Efter en cyberattack
Medarbetare Kap 2.1 Kap 2.2 Kap 2.3
IT/System-ansvariga Kap 3.1 Kap 3.2 Kap 3.3
Linjechefer Kap 4.1 Kap 4.2 Kap 4.3
Företagsledningar Kap 5.1 Kap 5.2 Kap 5.3

 

Skriften har fått rönt uppskattning för sin klarhet och ”så här agerar man” Det är en ”free-ware” och får kopieras och dupliceras fritt. Uppdateringar kommer att finnas tillgänglig via Försvarshögskolans hemsida.

Författaren är civilekonom och reservofficer med överstes grad.

 

Klicka för att komma åt 230207_Cybersakerhet_A5_Tryck.pdf