Cyberhotet mot samhället

 
Måndagen den 27 april 2015 kl. 09-12.30
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.

Samlingskaffe.

Program

09.00 Inledning av akademiens styresman Mikael Odenberg och projektledaren för delprojektet ”Ickemilitära hot”,
ledamoten Lars Nylén
 
09.15-10.30 ”Cyberkriget, är det redan här?”
Mikael Wedlin, IT-säkerhetsforskare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
 
”Identify, Pursue, Defeat – The FBI´s view of, and approach to, cyber threatscape”
Chuck Esposito, Assistant Legal Attaché, FBI
 
”Nya betalningssystemen och nationell säkerhet”
Christian Squalli, systemvetare, Finanspolisen
 
10.30-11.30 ”Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen (RiR 2014:23)”
Claes Norgren, riksrevisor, Riksrevisionen
 
”Informationssäkerhet – Trender 2015”
Christina Goede, programansvarig, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 
”Strategi för cybersäkerhet”
Erik Wennerström, generaldirektör och regeringens särskilde utredare
 
11.30-12.20 Frågestund och sammanfattning
 
12.20-12.30 Avslutning av inrikesminister Anders Ygeman

 

Anmälan om deltagande krävs och sker här »