Resa genomförd i syfte att skaffa mer kunskap om hur finska ministerier och myndigheter har arbetat gemensamt för att ta fram en nationell säkerhetsstrategi.

This website uses cookies and third party services. Ok