≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 15 maj 2019 kl 15.30–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal: Granatkastaren, plan 3 (ligger utanför sektionerat område, ingen besöksbricka erfordras). [continue reading…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd II sammanträder onsdagen den 15 maj 2019 kl 15.30–16.20 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum kommer att anvisas på plats. [continue reading…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning V sammanträder onsdagen den 15 maj 2019, kl 15.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats. [continue reading…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd III sammanträder onsdagen den 15 maj 2019 kl 15.30–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [continue reading…]

Härmed kallas avd VI ledamöter till möte onsdagen den 15 maj, 15.00-16.25 (senast). Mötet hålls på Försvarshögskolan i lokal N206B (bakom receptionen). [continue reading…]

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd I sammanträder onsdagen den 15 maj 2019 kl 15.30–16.15 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats. [continue reading…]