Av Karlis Neretnieks, ordförande avdelning I

Den 31 juli publicerades en förvarspolitisk rapport utarbetad av den brittiska parlamentets försvarsutskott. Rapporten skall ligga till grund för brittiska förslag och ställningstaganden under Natotoppmötet i Wales i september i år. Här får vi alltså en förhandstitt på några av de frågor som kommer att behandlas vid Natos kanske viktigaste toppmöte sedan det Kalla kriget. Upplägget av och syftet med rapporten är i många stycken likt den svenska försvarberedningens arbete. Två stora skillnader dock, tydligheten och de långtgående rekommendationerna. Det sticks inte under stol med att Ryssland utgör ett hot mot Baltikum, detta hot måste mötas. Rekommendationerna avseende vad Storbritannien och Nato bör göra pekar tydligt på behovet av ökad krigförings- avskräckningsförmåga. Flera konkreta åtgärder föreslås, bl a förhandslagring av materiel och ständigt pågående övningsverksamhet i Baltikum (inte bara intermittent, jfr vi och Gotland), divisions- och kårövningar inom Nato mm. Rapporten är mycket läsvärd, i sin helhet. Nöj er inte med bara sammanfattningen, det står väldigt mycket klokt och intressant i texten också (den uppmärksamme läsaren kommer t o m hitta en mening där Gotland nämns). Enligt min mening borde rapporten ge åtskilliga i Sverige en tankeställare, vi kan längre inte låtsas om att inget kan ske i vår del av världen, och att vi inte måste gardera oss för det, kanske t o m före 2025.

(Kunglig Krigsvetenskapsakademien har också dragit sitt strå till stacken vid rapportens tillkomst genom att ledamoten Karlis Neretnieks blev ombedd att i London delta i ett utskottsförhör – ”give evidence” – och utveckla svaren på de skriftliga frågor som ställts till honom. – Red anm)

UK försvarspolitisk rapport

Karlis Neretnieks skritliga bidrag