När totalförsvaret föll samman

Författare: Katarina Engberg

Utgiven 2020 av Kungl Krigsvetenskapsakademien
Bihäfte till KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 2-2020

Ebok (pdf)
Format 165*242 mm
68 sidor

Pdf-version kan laddas ned kostnadsfritt på akademiens hemsida »

Artikelnr: 200412-2 Kategorier: ,

Beskrivning

Bihäfte till KKrVAHT 2-2020

Dokumentation och analys av tankegodset bakom nedmonteringen av det svenska totalförsvaret 1999–2005

Varför formligen kapsejsade det svenska totalförsvaret? Vilka tankar styrde? Vilken rationalitet fanns bakom besluten som raserade ett väl genomtänkt koncept? Och vem bestämde vad?

Ladda ned och läs departements­rådet tillika akademi­ledamoten Katarina Engbergs dokumentation av hittills opublicerade dokument och hennes analys baserad på deltagandet i de centrala skeendena. Författaren ställer sig också frågan om det finns generella lärdomar att dra som kan bidra till klok politik­utformning på andra områden än försvars­politiken.