Militärhistorisk Tidskrift 2023

redaktör Björn Körlof

Utgiven 2023 av Kungl Krigsvetenskapsakademien i samarbete med Försvarshögskolan
ISSN 0283-8400

Mjukband
Format 165*242 mm
188 sidor

250.00 kr

Artikelnr: 231228 Kategorier: ,

Beskrivning

Årets utgåva av Militärhistorisk Tidskrift bjuder på mycket varierande inslag av historiska belysningar med viktiga kunskapsmässiga militära anknytningar.

Två artiklar handlar om värnpliktsfrågor. Den ena är skriven av docenten Fia Sundevall, fil mag och doktoranden Therese Christofersson och fil mag Karla Jonsson och handlar om de intensiva försöken som vidtogs för att söka öka andelen kvinnliga mönstrande och kvinnliga soldater och officerare i det svenska försvaret mellan 1980 och 2020.

Den andra är skriven av den tidigare militäröverpsykologen Kristina Pollack och handlar om hur det svenska mönstringssystemet successivt kom att utveckla allt bättre psykologiska prövningsinstrument i syfte att ”finmejsla” uttaget av värnpliktiga till rätt befattning i Försvarsmaktens krigsorganisation.

Jakob Stridsman skriver en mycket intressant artikel om hur Koreakriget kom att åsiktsmässigt ta sig uttryck i svensk tidningsdebatt under början av 1950-talet.

Professor Steve Murdoch och Kathrin Zickermann, båda verksamma vid Försvarshögskolan, skriver om ett omdiskuterat slag, slaget vid Lembo 1638, som involverade svenska stridskrafter.

Den mi­li­tärhistoriske skribenten Marco Smedberg skildrar i samarbete med Göran Larson det Skånska kavalleriet, vars utveckling sedan Skåne blev svenskt, är högintressant militärhistoria både från rent militära utgångspunkter men inte minst också som ett led i Skånes inlemmande i Sverige som en viktig del av det svenska imperiet.

Artikelserien avslutas med en mer modern historisk skildring av luftkrigets doktrin­utveckling sedd från en svensk horisont. Artikeln är skriven av överstelöjtnant Stefan Ring med flygvapenbakgrund, länge verksam som strategilärare vid Försvarshögskolan.

Därtill är tre intressanta böcker recenserade. Den första handlar om Karl X Gustafs krig i Polen och är skriven av en polsk historiker som granskar den kände rättslärde Samuel Pufendorfs skildring av detta krig. Recensent är Lars Ericson Wolke.

Den andra handlar om den bok som belyser pansartruppernas första utvecklingsfaser inom den svenska armén och visar även här på det nära sambandet mellan teknisk utveckling och taktik på slagfältet. Recensent är Karlis Neretnieks.

Den tredje recensionen gäller ett bokverk som handlar om det militära kulturarvet från det kalla kriget och belyser de olika initiativ som tagits till att bevara anläggningar, utrustning m m från den långa period som svenskt försvar gjordes förberett för att utkämpa ett krig mot Sovjet. Recensent är Eva Silvén.

Redaktören, Björn Körlof, gör som brukligt också några reflektioner över ett militärhistoriskt ämne, denna gång gäller det forskningens problematik.