Kriser i Mellanöstern

Redaktör Tommy Jeppsson

Utgiven 2019 av Kungl Krigsvetenskapsakademien
ISBN 978-91-88581-11-2

Ebok (pdf)
Format 150*220 mm
44 sidor

Så snart beställning är lagd visas länk för nedladdning.

0.00 kr

Slut i lager

Artikelnr: 190514-1 Kategorier: ,

Beskrivning

Kriser i Mellanöstern – spridningsrisker till Europa

Detta är en första rapport från Kungl Krigsveten­skapsakademiens nya treårsprojekt Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES). Projektets rubricering talar om ”morgondagens Europa”, främst med avseende på de närmast följande åren. I denna rapport är tidshorisonten snävare: det första halvåret av 2019.

Utgångspunkten i rapporten är den syriska arenan med dess mångfacetterade relevans för ett splittrat och försvagat Europa. Från ett europeiskt perspektiv kompliceras bilden ytterligare av Brexit och före­stående maktskiften både i EU:s institutioner och i viktiga medlemsstater. Den europeiska beredskapen att hantera möjliga kriser kan påverkas negativt.

Rapporten utgör en påminnelse om att utvecklingen i Mellanöstern, Europas närområde, innebär hot och utmaningar som påverkar Europa och direkt/indirekt Sveriges säkerhet. Rapporten söker motverka ett alltför snävt fokus på Norden i den svenska säkerhetspolitiken.