Ideologisk sprängkraft inom EU – ett säker­hets­politiskt hot?

Redaktör Björn Körlof

Utgiven 2021 av Kungl Krigsvetenskapsakademien
ISBN 978-91-88581-17-4 (978-91-88581-18-1 pdf)

Mjukband
Format 150*220 mm
152 sidor

Pdf-version kan laddas ned kostnadsfrittakademiens hemsida »

150.00 kr

Artikelnr: 210610-1 Kategorier: , , ,

Beskrivning

Ideologisk sprängkraft inom EU – ett säkerhetspolitiskt hot?

En antologi om värderingsförändringar inom EU

Den här antologin handlar om EU och ideologiernas sprängkraft. Håller värderingsförändringarna i EU:s medlemsstater på att hota sammanhållningen i unionen? Värderingar i ett demokratiskt samhälle som vårt handlar om ett växelspel mellan den enskilde medborgaren och samhällsorganisationen och dess ledare. Det pågår ju också ett ständigt växelspel mellan medlemsstaterna och deras organisation, EU. De värderingar som genomsyrade det kommunistiska systemet har lämnat spår i flera öst- och centraleuropeiska länder, och det märks kanske främst i Polen och Ungern. Kan då dessa nationers  numera ständigt avvikande värderingar hota hela unionens framtid? Håller EU för det ideologiska trycket?

Antologin synar bland annat just Polens och Ungerns ”marsch mot avgrunden”, som författaren uttrycker det, och visar på rättsstatens principer som en förutsättning för fred och säkerhet. Ryska cyberoperationer, som slår in i EU:s ideologiska struktur, har de förändrat de liberala demokratiska principer som ju genomsyrat Västeuropa i modern tid?

Kommer EU:s institutioner att hålla för det starka politiska trycket? Det är kärnfrågan i den här skriften, vars författare är prof em Kristian Gerner, f d bitr generalsekreteraren i FN Hans Corell, fil dr Carolina Vendil-Pallin, prof Magnus Jerneck och prof Rutger Lindahl samt f d generaldirektören Björn Körlof, som också ansvarat för projektet.

Förordet är skrivet av f d statsrådet och talmannen, fil dr Björn von Sydow.

Antologin ingår i redovisningen av Krigsvetenskapsakademiens projekt SES – Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv.

Ytterligare information

Vikt 300 g