Från Trump till Biden, och lite till

av Michael Sahlin

Utgiven 2021 av Kungl Krigsvetenskapsakademien
ISBN 978-91-88581-21-1 (978-91-88581-22-8 pdf)

Mjukband
Format 150*220 mm
76 sidor

95.00 kr

Artikelnr: 211116-1-1 Kategori:

Beskrivning

Från Trump till Biden, och lite till

Reflexioner kring en dramatisk omvärldsutveckling

Afghanistan-dramatiken har genom sin karaktär av ”game changer”, i olika avseenden och på olika nivåer, överskuggat mycket av det som händer på andra områden och som hänt tidigare under ett händelserikt år sedan förra sommaren – ett drastiskt exempel på svårigheterna att rätt tolka och gardera mot oväntade, plötsliga scenförändringar.

För bara ett år sedan visste vi inget om hur coronakrisen skulle utveckla sig, i USA och i världen, i dragkampen mellan spridningstakt, vaccineringens motverkan och mutationsriskerna. Mm. Och så var det detta med det amerikanska president- och kongressvalet – skulle det till sist bli maktskifte eller fyra år till med Trump? Och om inte, skulle det bli ett ordnat och fredligt maktskifte, eller en period av destruktiv turbulens? Fanns reella risker för att en bortjagad Trump skulle passa på att försöka skapa fullbordade fakta, på hemmaplan och/eller utomlands, i Iran och/eller Afghanistan, för att värna om eftermälet och/eller försvåra för efterträdaren? Vad betydde, och betyder fortsatt, dramatiken den 6 januari när Trump-anhängare stormade Capitoleum? Vad betyder det amerikanskavalet och eftervalsdramatiken för hållfastheten i det amerikanska politiska systemet i rådande polariseringsklimat och inför kommande valutmaningar? Och vad betyder den frågan i sin tur för det transatlantiska samarbetet, i en ny kontext?

Mycket finns alltså att betänka och hålla i minnet. Denna skrift samlar ledamoten Michael Sahlins tolv kolumner på akademins hemsida under året. Med utvecklingen i USA i steget från Trump till Biden respektive trender i det kris- och krigsdrabbade (större) Mellanöstern som röd tråd i de olika texterna diskuteras ett urval av centrala aspekter på omvärldsutvecklingen, såsom dessa kunde bedömas vid de olika tidpunkterna.

Ytterligare information

Vikt 170 g
Bonus

Normalpris, Gratis