Cyberförsvaret – en introduktion

Redaktör Johan Wiktorin

Utgiven 2022 av Kungl Krigsvetenskapsakademien
ISBN 978-91-88581-33-4
978-91-88581-34-1 (pdf)

Mjukband
Format 150*220 mm
200 sidor

Pdf-version kan laddas ned kostnadsfritt på akademiens hemsida »

Artikelnr: 220930 Kategorier: , ,

Beskrivning

SES Delprojekt Cyber

Skriften har tagits fram inom ramen för Kungl Krigsvetenskapsakademiens projekt SES, Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv. Ledamoten Johan Wiktorin har varit redaktör.

Den allt snabbare utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin har inneburit svindlande framsteg, men också allt större sårbarheter genom koncentration och beroende av samhällets information och informationssystem.

Staterna har inte varit sena att utforska och använda olika verktyg för att uppnå politiska, ekonomiska och militära fördelar, både i fredstid och i väpnade konflikter.

Denna skrift om Cyberförsvaret är Kungl Krigsvetenskapsakademins försök att bidra till en svensk teoribyggnad och inventering av de förutsättningar som krävs inom området, för att vi tillsammans med andra ska kunna försvara vårt styrelseskick och befolkningens liv och hälsa i en allt mer konkurrensutsatt värld.

Projektet Säkerhetspolitik i morgondagens Europa – svenska perspektiv har ekonomiskt välvilligt stöttats av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, utan vars bidrag arbetet inte varit möjligt.

Du kanske också gillar …