KALLELSE

Avdelning VI kallar till möte i samband med Akademisammankomsten onsdagen den 7 oktober.

Mötet hålls kl 15.00–16.00 på Drottning Viktorias Örlogshem, Teatergatan 3 i Konferenslokalen högst upp.

Huvudpunkten på mötet är samtal och diskussion kring det utredningsuppdrag som regeringen tilldelat ledamoten Krister Bringéus rörande Sveriges olika former av samarbeten respektive medlemskap med länder och i organisationer inom det försvars- och säkerhetspolitiska området.

Utredarens direktiv finns att läsa här »

Ledamöter från andra avdelningar inbjuds att delta.

Anmälan behövs inte.

Välkomna!

Niklas Granholm
sekreterare avdelning VI