KALLELSE / INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning III (luftkrigsoperationer) sammanträder onsdagen den 14 oktober kl 1730-1930.

Sammanträdet avhålls i FXM lokaler, Östermalmsgatan 87 C, Stockholm. Sammanträdet är endast öppet för akademiledamöter. Föranmälan krävs och ska omfatta namn, avdelningstillhörighet och personnummer. Föranmälan skall vara tillhanda senast måndagen 12 oktober kl 1200. Föranmälan skickas via epost till claes.bergstrom@hotmail.com.

Agenda

  • Verksamhetsplan 2016 (slutlig) (Ordf och sekr)
  • KV21 – avdelningens deltagande under 2016 och 2017 (Ordf)
  • Världen i dag – datum april 2016 – deltagare och tema (Ledm Nilsson)
  • Uppdatering Gripen E (Ledm Helmrich)
  • Miniseminarie tröskeleffekt (Ordf och ledm Liljegren)
  • Övriga frågor

Medtag giltig legitimation.

Välkomna!

Claes Bergström
Sekreterare avdelning III

SÄNDLISTA
Samtliga ledamöter
Revisorer