KALLELSE

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V sammanträder onsdagen den 11 mars 2015 kl 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Dagordning

1.      Sammanträdet öppnas.
2.      Avdelningsangelägenheter (frågor rörande årlig redovisning, Tankar för dagen, m.m.).
3.      Invalsfrågor.
4.      Krigsvetenskap i 21 århundradet (KV 21) — orientering om aktuellt läge samt diskussion.
5.      Övriga frågor.
6.      Sammanträdet avslutas.

Efter avdelningsmötet sammanträder akademien.

Marie Hafström
Ordförande avd. V

Thomas Hörberg
Avdelningssekreterare

 

Sändlista
Samtliga ledamöter avd. V
Revisorerna