KALLELSE/INBJUDAN

Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning IV sammanträder onsdagen den 11 mars 2015 kl. 15.30–16.30 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, rum anvisas på plats.

Dagordning

  1. Sammanträdet öppnas. (Ordf)
  2. Allmän information Avd IV (Ordf)
  3. Lägesredovisning av projektet KV21 (Vice ordf)
  4. Prioritering av kandidater för inval (Ordf)
  5. Ev förberedelser inför kvällens redovisningar (Ordf)
  6. Övriga frågor. (Alla)
  7. Sammanträdet avslutas. (Ordf)

Anmälan om deltagande krävs ej.

Jan-Erik Lövgren
Ordförande avdelning IV

 

Sändlista
Samtliga ledamöter
Revisorer