Miniseminarium Eurokrisens säkerhetspolitiska konsekvenser. Inför avd VI årliga redovisning.