Härmed kallas avdelning VI till möte onsdagen den 13 april kl. 15.00 – 16.25 alternativt – 16.55 i samband med akademisammankomsten senare samma dag.  Starttiden för Akademisammankomsten är antingen kl 16.30 eller 17.00 beroende på Sverigesalens tillgänglighet.

Avdelningsmötet hålls pga. lokalbrist på FHS på Restaurang Syster O Bror, mittemot FHS entré, Drottning Kristinas väg 24. Restaurangen har en konferenslokal som vi lånar.

På avdelningsmötet kommer Ledamoten Winnerstig att presentera en analys av USA-Rysslandsrelationens utveckling, baserat på färska studier i ämnet. Presentationen följs av diskussion och frågor och kommer att fungera som introduktion till det anförande Kallade ledamoten Dov Zakheim kommer att hålla under akademisammankomsten senare samma eftermiddag.

Därtill kommer valberedningen att informera rörande invalsfrågor samt val av funktionärer längre fram i vår.

 
Välkomna,
Niklas Granholm