Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning VI sammanträder onsdagen den 6 december 2017 kl 15.00–16.25 (senast) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Rum N314.

På avdelningsmötet kommer följande frågor att behandlas:

  1. Information och diskussion om KV21 och post KV21-projekt
  2. Lars Freden: ”Hur tänker de i Peking? Kinesisk säkerhetspolitik i historisk belysning”
  3. Avd VI program 2018. Inrapportering till Planeringsutskottet.
  4. Valberedningen
  5. Avdelningens mötesformat; fortsatt diskussion
  6. Övriga frågor

 
Välkomna!

John Rydqvist