Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning VI sammanträder måndag 21 maj kl 1500 – 1625 (senast) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal kommer att anvisas på plats.

På avdelningsmötet kommer följande frågor att behandlas:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Avdelningsfrågor
  3. Akademisammankomsten (valfrågor)
  4. Val av funktionärer inom avdelningen (valberedningen skall förnyas)
  5. Höstsymposiet, tema och planering
  6. Läget i Turkiet inför midsommarvalet; inrikes- och utrikespolitiska spörsmål
  7. Övriga frågor
  8. Sammanträdet avslutas

 
Efter avdelningsmötet sammanträder Akademien kl 16.30

Välkomna!

John Rydqvist