Härmed kallas avdelning VI till möte onsdagen den 18 maj 2016 kl 15.00 – 16.25. Mötet följs av akademisammankomst kl. 16.30 – c:a 19.00 samma dag. Avdelningsmötet hålls på FHS, lokal anvisas på plats.

På mötet behandlas frågan om val av vice ordförande för avdelningen samt ordförande för valberedningen.

Därutöver diskuteras den nyligen levererade finska NATO-utredningen (”Konsekvenserna av ett eventuellt finskt Natomedlemskap – en bedömning”) där Avdelningens ordförande varit en av fyra bidragsgivare.

 
Välkomna,
Niklas Granholm