Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning VI sammanträder onsdagen den 17 maj 2017 kl 15.30–16.25 (senast) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Rum anvisas på plats.

På avdelningsmötet kommer följande frågor att behandlas:

 1. Val (Ordf. & valberedningens ordförande.)
   a.  Avdelningsordförande
   b.  Vice ordförande
   c.  Sekreterare
   d.  Funktionärer
 2. Information och diskussion om stadgerevisionen. Frågan om Quorum (ordf.).
 3. Information och diskussion om styresmannafrågan (ordf.)
 4. KV21-projektet redovisning (ledamöterna Herolf och Lundin).
 5. Övriga frågor.

 
Välkomna!

Niklas Granholm