Härmed kallas avd VI ledamöter till möte onsdagen den 15 maj, 15.00-16.25 (senast). Mötet hålls på Försvarshögskolan i lokal N206B (bakom receptionen).

På mötet avhandlas dessa punkter:

  1. Valberedningen (Engelbrekt) om bemanningsfrågor inom avdelningen och inval av nya ledamöter/kallad ledamot. Diskussion och beslut.
  2. Fortsatt SES-arbete: lägesorientering
  3. Gudrun Persson: Rysk säkerhetspolitisk utveckling (för mer info, se kallelse utsänd via epost)

 
Välkomna!

Michael och Lars-Erik