Kallelse / inbjudan

Härmed kallas avdelning VI till möte onsdagen den 14 september kl. 15.30–16.25.

Avdelningsmötet hålls på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 i rum nr N203B.

På avdelningsmötet kommer följande punkter att tas upp:

  1. Information om höstens och vårens verksamhet. Presidiet har efter en del pusslande fått fram ett flertal intressanta programpunkter.
  2. Avd VI har på uppdrag av Akademipresidiet uppmanats ta fram flera alternativa namn till ny andre styresman. Diskussion av avdelningens förslag till andre styresman.
  3. Ordförandefrågan för Avdelning VI, samt kommande val av funktionärer.
  4. Planerat seminarium under våren 2017 med Iraq War Inquiry (http://www.iraqinquiry.org.uk), som hade till uppgift att studera Storbritanniens beslutsprocess inför inträdet i Irakkriget 2003. Vilka lärdomar kan dras av en strategisk beslutsprocess av detta slag?
  5. Övriga frågor

Därtill kommer information från valberedningen rörande invalsfrågor samt val av funktionärer längre fram i vår.

Avdelningsmötet följs av Akademisammankomst som inleds kl. 16.30. där bl a Ledamoten i avd VI John Rydqvist håller sitt inträdesanförande med Ledamoten Michael Sahlin som kommentator.

 
Välkomna!

Niklas Granholm
Sekreterare avdelning VI