Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning VI sammanträder onsdag 14 mars kl 1500 – 1625 (senast) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal kommer att anvisas på plats.

På avdelningsmötet kommer följande frågor att behandlas:

  1. Projektet Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv. Ordföranden orienterar om process och resultat. Projektbeskrivning är utsänd via epost.
  2. Höstsymposiet. Titel och Tidpunkt.
  3. Nya ledamöter. Överväganden och beslut.
  4. Övrigt inkl. innehåll Akademisammankomsten senare på dagen. Michael Sahlin: Frågor och lärdomar från Syrien-kriget. Staffan Carlssons Inträdesanförande om Svensk säkerhetspolitik 94-98. Nils Daag kommenterar.

Välkomna!

John Rydqvist