Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning VI sammanträder onsdagen den 13 september 2017 kl 15.00–16.25 (senast) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Rum anvisas på plats.

På avdelningsmötet kommer följande frågor att behandlas:

  1. Avdelningens kommande verksamhet och verksamhetsformer
  2. KV21, kommentarer och remissyttrande
  3. Akademins höstprogram
  4. Presentation, Nordkorea-situationen
  5. Övriga frågor.

 
Välkomna!

John Rydqvist