Avdelning VI anordnar ett miniseminarium med ämnet Ryssland och Ukraina – följder av ett bryskt uppvaknandeLedamöterna Gudrun Persson och Carolina Vendil Pallin inleder. Miniseminariet hålls onsdagen den 17 september kl. 16.30 – 18.00 (senast) på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas vid ankomsten.

Ledamöter från andra avdelningar inbjuds att delta.
Anmälan behövs inte. 

Välkomna!

Niklas Granholm
Sekreterare, Avdelning VI