Kungl Krigsvetenskapsakademiens avdelning VI inbjuder/kallar till miniseminarium och avdelningsmöte tisdagen den 3 september kl 1630 – ca 1830 vid Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37. Lokal anvisas på plats.

Sammankomsten inleds med ett miniseminarium under rubriken

Tjugofem år efter kalla kriget
Hur ser en ny världsordning ut och vilken roll kommer
EU efter eurokrisen att spela i denna?

Avdelningens ordförande Mats Bergquist diskuterar möjligheten av en tripolär världsordning, USA, Kina, EU med Ryssland som joker. Fil. dr. Björn Fägersten, forskare vid Utrikespolitiska institutet, presenterar det utkast till global europeisk strategi, som de utrikespolitiska instituten i Polen, Spanien, Italien och Sverige utarbetat inför EU:s toppmöte i Lissabon i december 2013. Ledamoten Lars-Erik Lundin kommenterar utkastet.

Dagordning

Öppen del

  1. Sammankomsten öppnas.
  2. Miniseminarium (se ovan)

Sluten del

  1. Avdelningsangelägenheter, bl a verksamhet under 2014.
  2. Övriga frågor.

Övriga avdelningars ledamöter och utomstående är varmt välkomna till miniseminariet.

Mats Bergquist
Ordförande avdelning VI